powrót do listy

Maria Wollenberg – Kluza

Maria Wollenberg – Kluza

Maria Wollenberg – Kluza urodziła się w 1945 roku w Puławach (ojciec był również malarzem, absolwentem warszawskiej ASP w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego). W latach 1967 – 73 studiowała na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1973 roku otrzymała dyplom z wyróżnieniem w pracowni Tadeusza Dominika. W latach 1973 – 75 odbyła staż asystencki w ASP w Warszawie.

Pierwszą wystawę indywidualną swoich prac zorganizowała w 1967 roku. Do tej pory, cały czas intensywnie pracując, urządziła ponad 130 wystaw indywidualnych w kraju m.in.: w Warszawie – Galeria Zachęta 1989; Galeria Kordegarda MKiS 1981, 1983; Galeria Sztuki Współczesnej „Krzywe Koło” 1974, 1977; Galeria ZPAP – MDM 1973; Galeria Rzeźby 1979; Galeria Test 1988; Łazienki Królewskie – Stara Kordegarda 1991 i Stara Pomarańczarnia 1994; Muzeum Niepodległości 1992; Kolegium Oo. Pijarów 1993 oraz w Krakowie, Lublinie, Puławach, Nałęczowie, Opolu, Łańcucie, Rzeszowie, Słupsku, Olsztynie, Płocku, Kozienicach etc. oraz zagranicą m.in.: w Madrycie 1982, 1984; Pradze 1985, 1988; Karlovych Varach 1988; Sztokholmie 1986; Sofii 1988; Bergen 1990, 1991, 1994; Delhi 1993; Polonezkoy (Adampol) 1994, Stambule 1995; Rzymie 1995; Moskwie 1997; Kijowie, Charkowie, na Krymie, w Gruzji oraz Wilnie, Kłajpedzie 1998 w Kownie i innych miastach Litwy 1999, w Wenecji 2000 r.

Brała udział w ponad 200 wystawach zbiorowych ogólnopolskich, międzynarodowych i w prezentacjach polskiej sztuki za granicą (m.in. Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Węgry, Czechy i Słowacja, Szwecja, USA).

Maluje najczęściej monotematyczne cykle po 20 – 30 prac m. in.: „Ludzie w mieście”, „Człowiek i maszyna”, „Katedry”, „Malarstwo inspirowane muzyką”, „Impresje poetyckie – Obrazy z Norwida”, „Gra wyobraźni”, „Impresje z Hiszpanii”, „Pejzaże polskie”, „Zwierzenia matki”, „SALIGIA – siedem grzechów głównych”, „On i Ona”, „Ver sacrum”, „Obrazy z Turcji”, „Notatki z Norwegii”, „Rozmyślania i modlitwy” etc.

Maluje również obrazy o tematyce sakralnej. Jest autorką między innymi obrazów:

• wizerunku Matki Bożej w Sanktuarium na warszawskich Siekierkach,
• dwóch obrazów (400cm x 300cm) z symboliką Objawień na Siekierkach w latach okupacji 1943-1949r.
• portretu ks. Jerzego Popiełuszki dla komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki, przekazanego do zbiorów im. Jana Pawła II w Galerii Pp. Porczyńskich,
• „Tryptyku Fatimskiego” w hołdzie Janowi Pawłowi II,
• szeregu obrazów do kościoła w Duczkach k/ Wołomina.

W swojej twórczości podejmuje zawsze aktualne tematy życia ludzkiego. Obrazy metaforyczne, zmuszające do przemyśleń. Dla głębszego oddania swych wizji stosuje bogatą kolorystykę. Stara się skłaniać odbiorcę do osobistych refleksji. Jej malarstwo jest zakorzenione w tzw. polskim koloryźmie. Nawiązuje do polskiego symbolizmu. Charakteryzuje się silną ekspresją i współczesnym rozumieniem sztuki.

Otrzymała wiele nagród i wyróżnień m. in.:

• nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za wyniki w studiach – 1971 r.
• nagrodę Wojewody Katowickiego – 1977 r
• stypendium artystyczne rządu hiszpańskiego i pobyt w Hiszpanii – 1982 r.
• nagrodę imienia Jana Cybisa za całokształt twórczości – 1987 r.
• stypendium Ministra Kultury i Sztuki – 1990 r
• nagroda Ministra Kultury- nagroda Marszałka Województwa PRO MASOVIA – 2008 r.

Należy do Société Européenne de Culture (SEC) w Wenecji. Członek Zarządu Polskiego SEC.

Biblioteka im. C. K. Norwida w Elblągu posiada w stałej ekspozycji prace Marii Wollenberg-Kluza o tematyce norwidowskiej.

Maria Wollenberg-Kluza brała udział w licznych aukcjach charytatywnych m. in. w: 

• aukcji organizowanej przez Kongres Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku na rzecz Funduszu Daru Narodowego – 1992 r.
• organizowała i brała udział w aukcji na Zamku Królewskim w Warszawie na rzecz Szkoły Pijarskiej – 1997 r.
• aukcjach organizowanych przez Wiesława Ochmana w Nowym Jorku i Częstochowie – 1999 r.

Należy do Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbimierza (TiSS) oraz jest członkiem Towarzystwa Akademickiego „Fides et Ratio”. Jest laureatką nagrody „Wdzięczność Młodych Serc” za wieloletnie współtworzenie Parafiady. Jest autorką publikacji prasowych i wypowiedzi radiowych z dziedziny plastyki.