Wsparcie

Biznes i sztuka przenikają się nader często i zawsze ku obopólnej korzyści. Prestiżowa rola mecenasa sztuki daje przedsiębiorcom/firmom możliwość poszerzania perspektyw działania i jest kluczem do zbudowania pełnego, szlachetnego i społecznie odpowiedzialnego wizerunku. Świat sztuki może zaś być unikalną inspiracją choćby dla działań promocyjnych czy PR-owych.

Zapraszamy do współpracy – oferujemy pomoc w nawiązaniu relacji o charakterze mecenatu czy też działań sponsorskich. Służymy pomocą w nawiązaniu i realizowaniu działań, które przyniosą korzyść nie tylko wizerunkową, ale też przełożą się na szereg niewymiernych i bardzo cennych doświadczeń z zakresu współpracy pomiędzy biznesem a sztuką.

Oferta